Verksamhet för barn och ungdomar i församlingen

Kyrkoherden fader Ingvar har givit mig uppdraget att undersöka om det finnes behov av att bilda en ungdomsgrupp i församlingen. Behovet finnes! Frågan är bara hur ska arbetet organiseras och av vem. Vi har tidigare haft aktiva både barn och ungdomsgrupper, men av olika orsaker blev det ingen fortsättning.

För att bilda exempelvis en ungdomsgrupp, behövs medlemmar som har påbörjat konfirmationsundervisningen, eller redan är konfirmerade. Aktiv katolik och mässbesökare, öppen för social gemenskap med andra katolske ungdomar i frågor om tro och liv är ett måste. Når höstens undervisning kommer i gång, kommer jag att informera alla ungdomar som går i undervisningen. Ett anslag kommer att finnas på anslagstavlan i vapenhuset med information om tid och plats för ett möte med alla ungdomar som är intresserade av att i första hand bilda en lokal ungdomsgrupp. Om det finnes intresse och detta fungerar, kommer vi vid ett senare tidpunkt fundera på att ansluta gruppen till SUK (Sveriges Unga katoliker)

För att bedriva undervisning av barn, eller leda grupper, är det ett krav att ledarna eller kateketer har deltagit i utbildningen om stiftets beredskapsplan mot övergrepp inom kyrkan. Utdrag av belastningsregistret måste framvisas. Detta må verka krångligt, men det är viktigt att vi följer stiftets riktlinjer. Här finns en länk till stiftets Barnskyddsombud: ”www.katolskakyrkan.se/barnskyddsombud”, (diakon Björn Håkansson)

Med bön och hopp om en fin höst och många fina möten i Jesu Kristi namn med ungdomar i församlingen.

Diakon Oddbjörn.

Peruprojektet blir vilande

Läs mer...