Varför bär kvinnor mantilla vid den heliga Mässan

Slöjan är en urgammal symbol inom kristendomen. Slöjan avser att täcka något som är heligt och beskyddar något som anses vara särskild värdefullt. Kyrkliga föremål är oftast täckta av någon form av slöja. Altaret med ett antependium, kalken med ett kalkkläde och tabernaklet är även det betäckt med en duk. Kvinnans slöja (i kyrkliga sammanhang kallad för mantilla) avser att vara ett yttre tecken på hennes inre längtan till att ödmjuka sig själv för Gud som är närvarande i det Allraheligaste Sakramentet. I kyrkans två tusenåriga historia har kvinnor burit någon form av huvudbonad i kyrkan. Orsaken har varit olika anledningar, i fornkyrkan härrör detta från den helige Paulus syn på kvinnas ödmjukhet. Den helige Johannes av Korset (1542- 1591) menar att varje katolsk kvinna är en levande ikon av kyrkan, så när hon bär mantilla i vår Herrens närvaro på altaret och i tabernaklet påminner det om varje katolsk kvinnas ödmjukhet och lydnad inför Gud.

En gudsvigd kvinna bär sitt dok eftersom hon helt och hållet tillhör Gud. Kvinnans slöja är en symbol för vördnad och lydnadens dygder. Vi vet som katoliker att lydnad är av de största kärlekshandlingarna vi kan tänka oss. I Jungfru Marias liv lär vi oss att ödmjuk lydnad och tjänande inte är ett tecken på svaghet utan tecken på helighet. Vår Fru var alltid beslöjad och har uppenbarat sig med slöjan på. Marias slöja är en av de stora relikerna i kyrkan, och har sedan 800-talet bevarats i katedralen i Chartres, Frankrike. En mantilla har, i likhet med en ordensdräkt, inte intentionen att vilja glänsa eller dra till sig uppmärksamhet. Båda är inre och yttre tecken på den kärleksfulla underdånighet som visas för Kristus och Kyrkan.

Brukligt är att gifta kvinnor bär svart mantilla och flickor och ogifta bär vit. Bruket att bära slöja i kyrkan där det heliga sakramentet närvaro var en oavbruten tradition från den helige Paulus dagar fram till 1960-talet och i motsats till vad många tror avskaffades aldrig denna devotion av Andra vatikankonciliet utan byggde då enbart på ett uppluckrande av kyrkans ordning. Det är vanligt att vid den äldre latinska mässan se att flickor och kvinnor väljer att fortsätta denna tusenåriga tradition men då Kristus också är närvarande i den nya mässordningen daterad från år 1970 bör mantillorna även där vara en självklar del av kvinnans kärleksfulla devotion till Kristus och Hans Kyrka.

Joacim Svensson, ministrant

En välsidnad Påsk önskas!

Peruprojektet blir vilande

Läs mer...