Kära Vänner i Växjö

Dublin Irland 4.12 2020

Advent har kommit. Med Covid 19 blir det annorlunda i år. Man får inte fira som tidigare. Men julbudskapet har inte ändrats. Emanuel: Gud med oss. Jesusbarnet visar Guds Kärlek för var och en. Vi skall glädja oss och vara fulla med Hopp.

Det är också tiden för mig att tacka er alla för stödet, intresset och generositeten, till mig och till människorna i Villa el Salvador, Lima.

Under många, många år har ni hjälpt barn och familjer att förbättra deras livssituation genom Dagis och Förskolan Vida y Esperanza.

Som ni vet lämnade jag Villa el Salvador för 18 månader sedan och bor nu i Dublin. Mina medsystrar fortsatte i Lima och är mycket tacksamma för stödet från Er, våra vänner i Växjö.

Men nu har tiden kommit då Passionistsystrarna ska lämna Peru. Sr. Maeve återvänder till Irland och andra systrar ska till Chile. Det är inte lätt att säga Farväl, men som det står i Bibeln: Allting har sin tid.

Med hela mitt hjärta vill jag tacka er alla för stödet och vänskapen. Ni kommer aldrig att bli glömda av Guds små barn i Villa el Salvador, Lima

Må Jesusbarnet välsigna er alla med Hopp, Glädje och Kärlek!

Varma hälsninga Syster Clare Dawson C.P

Peruprojektet blir vilande

Under 20 års tid har vi skickat över pengar till Peru. Sedan mars månad har vi inte haft några insamlingar på grund av Covid 19 pandemin. Vårt konto 5645 10 427 22 kommer att vara vilande en tid och vi ber er att inte sätta in några pengar på det.

Detta beror på att Sr. Clare flyttat tillbaka till Irland och den andra passionistsystern lämnar Peru om någon vecka. Då kommer det konto som vi skickat pengar till att stängas.

Som ni vet har vår församling troget stöttat detta projekt under många år, men också på andra håll har det funnits understödjare, bland annat Jönköping, Birgittasystrarna i Vadstena, en förskola i Göteborg, privatpersoner i Stockholm, en julbasar i Stockholm.

Pengarna har gått till att bygga en förskola, ett storkök, mat tre gånger om dagen till barn som lider av näringsbrist, och nu senast till medicin.

I år har vi skickat över 69.500:--

Vad som kommer att hända i fortsättningen vet vi ännu inte, men ett stort TACK till er alla som skänkt pengar till Peruprojektet.

Perugruppen genom Marie Louise Svensson

Vinicunca-berg i Peru
Vinicunca-berg i Peru

Tack till församlingen i Växjö

Syster Clare, vars arbete i Peru vi samlar in pengar till, besökte S:t Mikaels församling den 13 augusti 2017 och framförde då denna hälsning.

Besök av sr Clare
Syster Clare 2:a från höger
2019

REDOVISNING AV FÖRSAMLINGENS PERUPROJEKT 2019

Under året 2019 har det kommit in 97.561 kronor på vårt konto 5645 10 427 22.

Dessa pengar kommer inte bara från vår egen församling utan från Birgittasystrarna i Vadstena, St Franciskus församling i Jönköping, Privatpersoner i Stockholm och Theresias Katolska förskola i Göteborg.

Pengar från vår egen församling kommer från insamlingar i mässan en gång i månaden och från kyrkkaffe. Dessutom sätts pengar in direkt på kontot.

Vi har i år skickat över 97.761 kronor till våra vänner i Peru.

Översända pengar 97.761:-
Ing. saldo 2019 200:23
Utg. saldo 2019 -:23
Insaml. pengar 2019 97.561:-

ETT STORT TACK TILL ALLA!

2018

Under året 2018 har det kommit in 110.644:- kronor på vårt konto 5645 10 427 22.

Av dessa kommer 48.070:- kronor från ST Franciskus församling i Jönköping och från privatpersoner i Stockholm.

Övriga pengar kommer från våra insamlingar och från kyrkkaffe. Dessutom sätts det regelbundet in pengar direkt på kontot.

Vi har i år skickat över 113.061:- kronor.

Översända pengar 113.061:-
Ing. saldo 2018 -2617:23
Utg. saldo 2018 +200:23
Insaml. pengar 2018 110.644:-

ETT STORT TACK TILL ALLA!

2017

Det gläder mig mycket att vara i Växjö. 1975 kom jag hit tillsammans med tre andra passionistsystrar och upplevde tretton mycket lärorika och givande år här i församlingen.

Nu har jag varit tjugo år i Peru och under alla dessa år har ni i Växjö varit engagerade i vår verksamhet i det fattiga området utanför huvudstaden Lima, Villa el Salvador.

Dagis- och fritidsverksamheten fortsätter med framgång, tack vare stöd och uppmuntan till kvinnorna från er.

Under detta år har Peru drabbats av stora översvämningar. Många människor dog, många förlorade sina hem. Broar och vägar förstördes, vattensystemet kollapsade av allt avlopp som kom.

Vi i Lima blev inte direkt berörda, men vi var utan vatten i två veckor. Våra grannar hade familj och släkt i de drabbade områdena och solidariteten var stor.

Nu vill jag tacka er här i Växjö för allt stöd under så många år.

Som det står i den heliga Skrift: ”Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig” (Matteusevangeliet 25:40).

Må Gud välsigna er alla!

Syster Clare

2016

Kära Församlingsmedlemmar och Vänner,

The year 2016 has almost come to an end and I have not written to thank you for your loyal support and generosity this year and for the last 20 years . Yes ,I will be 20 years in Peru in March 2017 . 27 years have passed since I left Växjö .But the memories of my very happy years in Småland live on in my heart .

A lot has happened in those 20 years and I have seen many changes and developments here in our pueblo joven (young town ) of Villa El Salvador .Some of The young women I have worked with during these years are now well educated and grandmothers and " the babies" are in third level education .! Adolescents who came from the mountain regions to work as maids without having finished primary school have themselves got third level certificates and diplomas .

Much of this is thanks to you . You have helped us to set up and run the day care centre Vida y Esperanza where the mothers could leave their children while they went to study. Our Comedor Infantil ( nutricion programme ) ensure that the children receive a well balanced meal . The talks to parents have taught the mothers how to prepare nutricious and inexpensive meals thus preventing malnutricion and anemia. Being properly nourished , several of the children have done well in school and have won scholarships ( Beca 18 ) to universities in Lima. and to institutes of technology.

At the moment there are 40 children between the ages of 1 year and 9 years at our Centre. The majority pay 5 soles ( roughly one euro ) per day . Others pay less according to their means . Sometimes because of illness in the family or desertion of a father a child is accepted free for a certain length of time . Normally this daily fee covers the cost of the food . But it does not leave anything for the carers and kitchen staff. Without YOUR donation we would not be able to give a stipend to the personnel . Gracias !Gracias !

As some of the children are quite small we need to replace the materials from time to time .Your gifts go towards educational materials and games . Sometimes people think that these aides are not available in Peru .Actually if one has money almost anything can be bought here in Lima .But very often the problem is ....lack of funds .Thank YOU for helping us overcome that problem ..

It is quite some time now since we had a visit from anyone from Sweden .If you decide to visit Macchu Picchu or the jungle area of Peru and have time in Lima please do not hesitate to get in contact and you'll be very welcome to visit Vila El Salvador ( it's about an hour from Miraflores ,the tourist part of Lima ) .

My apologies for not writing in Sewdish (.I have not forgotten it but it is a bit rusty when it comes to writing !) I know that Marie Louise will translate it beautifully .

Ett stort TACK till var och en .Vi ber dagligen för Er i våra förböner .

Må Jesubarnet välsigna Era familjer .

Må 2017 bli ett fridfult och glädjerikt år för var och en .

Varma Hälsningar och Kram .

Syster Clare Dawson CP

PERUPROJEKTET 2016

Under året har det kommit in 233.115:58 kronor på vårt konto 5645 10 427 22.

Av dessa kommer 191.395:58 från församlingar och privatpersoner i Stockholm, Jönköping och Vadstena.

Övriga pengar kommer från våra insamlingar en gång per månad och från kyrkkaffet. Dessutom sätts det in pengar direkt på kontot.

Vi har i år skickat över 239.100:- kronor till våra vänner i Peru.

Översända pengar: 239.100:--
Ing.saldo 2016: -6.000:65
Utg.saldo 2016: +16.23
Insamlade pengar 2016: 233.115:58

Ett stort TACK till alla som hjälpt till

2015

Under året har det kommit in 108.365 kronor på vårt konto 5645 10 427 22. Av dessa kommer 58.000 kronor från Vadstena,Stockholm och Jönköping. Övriga pengar kommer från våra insamlingar en gång per månad och från kyrkkaffet. Dessutom sätts det regelbundet in pengar direkt på kontot. Vi har i år skickat över 114.606 kronor till Peru.

Översända pengar 114.606:--
Utg.saldo 31 dec 2015 + 6.000:65
Ing.saldo 1 jan 2015 - 12.241:65
Insaml.pengar under 2015 108.365:--

Ett stort TACK till er alla som bidragit under året och ett riktigt GOTT NYTT ÅR

Hälsning från Peru

Christmas Letter from Asociacion Vida y Esperanza, Day care centre, Villa El Salvador

Dear Friends who are interested in our association, and what we are doing, especially our honorary members in Ireland, Holland, Sweden,The USA,and ALL our Friends.
My name is Aurora Lopez. I'm writing this letter in the name of the members of our association,the children and adolescents who participate in our programme.

We are very grateful for your support by your prayers and your finiancial gifts. Thanks to you we are able to continue our programme for children. We do not receive help from our government or any other institution (,although we keep trying ).We work directly with the parents of the children and adolescents who participate in the programme.

The families with whom we work are in need financially, Many have experienced violence in their homes or been abandoned by their father. The parents of our children are either studying or working, and several are receiving councilling.They all want to improve their quality of life and break the chain of poverty and violence.

The children are in our care from 8 am to 5 pm.The little one of 6 months to 3 years are at the centre all day.The older ones go to the local state school in the morning or the afternoon.They all receive a well balanced nutricious midday meal and a snack in the afternoon.The school children get help with their homework and stay at the centre until their parents collect them.This year has been difficult in many ways,We had problems with the electricity and water system, and a robbery.But iwe fulfilled our plan of work with the children.

During the year we organised 3 fund raising activities with the parents and local community.We had two second hand clothes sales and a "pollada " ( sale of a chicken and potato plate ).The proceeds were used towards the gas , electricity and water bills as well as the purchase of didactic materials.

During the summer months of January and February we organised workshops for the children, adolescents and adults (mothers).These included ballet , modern and folk dance, karate, English and aerobics. The participants paid 25 soles ( $8 or 7 euro )..There were 270 of whom 30 were exonerated because of family circumstances.. On the last day of the course we had an outing for the families who had participated. As usual the youngsters spent most of the day in the swimming pool while the parents relaxed on the grass and enjoyed the greenery and the country air.

As rain has become more frequent here in the desert of Peru and our buildings have flat cement roofs we had to cover the building with a tin roof so that the water would drain off. This cost us 3000 sols ($1000) We also improved the electrical fittings. During this coming year we will have to make the dining and kitchen area more secure incase of an earthquake. Many of the buildings here in Villa El Salvador were constructed very informally. But as we live in an area with a high risk of an earthwake or tsunami the municipality is requiring greater safety measures, especially in public buildings.

We are always happy to welcome visitors.In 2015 Brother Paul and Brother Stephen brought several groups of students and adults from Argentina , Urugruay and the USA.A group from Regis college, near Boston spent their spring break with us and in the month of May our good friend Kyle came with a group of students from Creighton college Nebraska They studied and worked with us for 6 weeks.During their time here they built a house for a family who had lived in a shack Just before last Christmas we were very happy to welcome Sister Clare's nephew Greg and his wife Ann.. What joy we had to see again our good friends Fr Joe Shields and Fr Adrian Crowley in the month of November.

My friends when speaking to groups I often talk about Providence and always say that YOU are God's Providence for us.Daily we thank God because without Him and without YOU we would not be able to do what we do.May the God of Life protect you and your loved ones.

HAPPY CHRISTMAS AND A PEACE-FILLED NEW YEAR 2016

Aurora Lopez,
Asociacion Vida y Esperanza
Sector 9, Grupo 4.
Villa El Salvador
Lima 42..

2014

PERUPROJEKTET 2014

Under 2014 har det kommit in 176.563:-- kronor på vårt konto 5645 10 427 22
Av dessa pengar kommer 124.000:-- kronor från Vadstena, Jönköping och Stockholm.
Övriga pengar är från våra insamlingar första söndagen i månaden, från kyrkkaffe och insättningar som görs direkt på kontot.
Ingående saldo 1 jan 2014: 25.589:65
Utgående saldo 31 dec 2014: 12.241:65

Ett stort TACK till er alla!

To our friends and those interested in us

My name is Aurora Lopez Baltazar. I am president of the Association Life and Hope.We are a group of people, who live in Villa El Salvador and formed an association called Life and Hope . Sister Clare Dawson is part of the group and like a mother to us.
For the last 16 years we have been at the service of the most vulnerable of our society, children, adolescents and women.
Dear Friends,
First I would like to thank each one of you for your help and your interest in what we do. For my collegues and for me it is a pleasure to share with you our objectives,dreams and difficulties.
During 2014 our programme for children has been very successful, benefitting 60 children between the ages of 6 months and 6 years. While there parents have been working or studying these children have been looked after, taught and received a well balanced midday meal and afternoon snack..There have been cases of emergency in families in the community ( an accident or illness ) and then the children were looked after without contributing anything..
The majority of parents work as maids, street vendors, collectors of recycable goods which they can then sell.
As an institution we believe that Education.Values,Solidarity and.proper Food are fundamental for the well-being of our children and adolescents.For this reason we encourage parents to improve personal and family life.
We began the year 2014 with what we cal "l Vacaciones Utiles " ( USEFUL HOLIDAYS ), worhshops and classes in Mathematics, Literacy, English, Dancing, Aerobics,Crafts, Martial Arts and Learning by Playing.This last mentioned workshop is for the 3 to 6 year olds and was a great success.

The workshops lasted 8 weeks and were attended by children, adolescents and adults. People paid according to their means.We finished the classes by going on a family outing to a park in the country,where there was lots of greenery - trees, bushes, grass, flowers, animals, play areas and 2 swimming pools.A great day was had by all !
During the year we organised 5 activities to raise funds.The money was used for repairs to our building, windows and doors,,the installation of water on the second floor ..As we live on sand we had to get several truck loads of earth to make a " pozo tierra " (a well of earth ) so that the electricity could be earthed.This was to improve the electrical system in accordance with civil defence regulations..We also bought educational materials.

The activities ;

the sale of second hand clothes, two "polladas " ( a very Peruvian activity,we buy chickens, potatoes , etc and sell tickets to people to buy a plate or more of food ).
The activities were organised by personel and parents.
We were very happy to receive visits from students, friends and benefactors from the USA,, Argentina, Ireland.Holland and Sweden.Our friend Marie Louise Svensson from Vaxjo, Sweden was the first person to fund raise for us many years ago and she is an honorary member of the association.Our programme is maintained thanks to the support and help of friends like you and also the parents of our children.We do not get any help at all from the State.
The indifference of the State is a problem for us.We have asked to be included in the Socila programmes for Food and to have natural gas installed in our kitchen but NO.As usual those who suffer most are the most vulnerable - children and families living below the bread line.
No year is complete without its sorows and what sadness we felt on hearing of the sudden death of our dear friends and supporter, Fr Goran Degen of Sweden. Rest in Peace dear Papa Noel.
Thanks to you,dear friends,we were able to celebrate Christmas in a special way with staff,parents and children.Every child received a gift and there was hot chocolate and paneton (Peruvian style Christmas cake ) for everyone.
With the help of God we hope to expand our programme in 2015 and work with the 7 to 10 year olds.
Without your interest and help it would be very difficult for us to have this programme.With all our heart we thank you and ask the God of Life to bless you and your loved ones with Joy, Peace, Hope and Love.
Know that if you ever come to Lima, Peru there will be a welcome for you at Vida y Esperanza day care cantre in Villa El Salvador.

Sincerely yours,
Aurora Lopez Baltazar and associates.


Julhälsning från sr Clare

KÄRA VÄNNER

Varma julhälsningar från ett sommarsoligt Peru.
Jag tillbringar nu min 18de Jul här i Villa El Salvador och trivs mycket bra.
Men fortfarande saknar jag den svenska Julstämningen. Tack och lov, det som inte saknas här är Julutbudet. En peruansk julsång säger ”Todos los dias nace el Senor” (varje dag föds Vår Herre) och det är sant.
Här i Villa El Salvador finns många små och underbara barn. En del är mycket fattiga och har inte de möjligheter som andra barn har. Tack vare generositeten och stödet av människor som Ni Kära Vänner, har livet blivit bättre för flera av dessa barn.
Under 2014 har vi 60 barn från 1år till 9år på dagiset och fritidshemmet. Det finns också 12 tonåringar som älskar att dansa och att träna när de är lediga. De har dansat på olika platser här i Villa El Salvador.
Tack vare dagiset och fritidshemmet kan mammorna lugnt gå till jobbet och veta att barnen blir väl omhändertagna, få näringsrik mat, kan leka och lära sig ”values”.

De flesta föräldrar bidrar med 20 soles i veckan till dagiset, men det finns några som på grund av sjukdom eller arbetslöshet inte kan betala allt. Er gåva hjälper dessa barn. Era pengar använder vi också som drickspengar för kvinnorna som lagar maten och till de som tar hand om barnen.
I februari månad tillbringade barnen och föräldrarna en dag på landet där det fanns träd(trees) gräs och blommor. När man bor där det bara finns sand är detta Paradiset. Där fanns också lekplatser och simbassäng för små och stora barn. En härlig dag för hela familjen.
Barnens Dag firade vi den 22 augusti. Ungdomarna ordnade en SHOW(Mickey Mouse var med) med mycket musik, dans, lekar, godis och tårta.
Tack snälla Vänner i Växjö.
Vi kunde också förnya böcker och leksaker i de olika rummen.
Snart kommer vi att fira Jul
Vi, barn och vuxna från ASOCIACION VIDA Y ESPERENZA( Livet och hoppet)
Önskar Er alla en Fridfull och God Jul.
Må det nya året komma med HOPP; GLÄDJE och KÄRLEK till era familjer.
Av hela hjärtat vill jag tacka var och en av Er för allt ni gör för Guds Barn, stora och små och för Mig här i Villa El Salvador, Lima Peru.
FELIZ NAVIDAD
Syster Clare Dawson CP

Peruprojektet i juni 2014

På vårt konto 5645 10 427 22 finns i början av juni 79.030:-. Av dessa är 52.000:-- gåvor från Jönköping, Stockholm och Vadstena. Enligt syster Clare kommer gåvopengarna att användas till att förbättra elektriciteten i de byggnader där barnen vistas samt till ombyggnad av en del tak.

Resten av pengarna dvs. 27.000:-- kommer från månadsinsamlingarna och från kaffeservering som vi har en gång i månaden och från personer som regelbundet sätter in pengar direkt på kontot.

De här pengarna går som tidigare till barn som lider av näringsbrist. De får tre mål mat om dagen och har tillgång till läkare och sjuksköterska.

2013

Brev från Syster Clare

Kära vänner i Växjö! Må Guds barn välsigna er alla i denna juletid. Må var och en känna frid, hopp, glädje och kärlek under 2013. De barn som är på Dagis och fritidsgård kommer ihåg er i sina förböner. Vi tackar Gud och var och en av er för generositeten och omtänksamheten.

God Jul önskar Sr Clare och vännerna i Villa El Salvador, Lima, Peru

2012

Ett stort TACK till er alla som under året skänkt pengar till vårt project. Under året har vi skickat över 205.000 kronor. Dessa pengar kommer inte enbart från vår församling. Domkyrkoförsamlingen i Stockholm skänkte inkomsterna från sin julbasar 118.000 kr. Även Birgittasystrarna, Elisabethsystrarna och Paul Degen har stött vårt projekt. Pengarna som samlas in i vår församling går till barn som lider av näringsbrist. De får tre mål mat om dagen, hjälp med läxor, tillgång till läkare och sjuksköterska.

2011

Peruprojektet har fått en bra start detta kyrkoår, för närvarande har det insamlats 4.690 kr.

Församlingsafton fredagen 25/11 efter mässan

Det är Msgr Göran Degen och hans bror Paul som besökt passionssystranas verksamhet i landet.

Vår församling har under årens lopp bidragit med mycket pengar till projektet, och nu kan vi alltså få fördjupad information om det.

2010

Sedan började 2001 har total ca. 520 000 kr insammlats

Pengarna har användts till:

Bygga dagis, fritidshem och storkök
Barn som lider av näringsbrist får riktig kost.
Bättre tillgång till sjukvård
Utbildning av personal

Vi har fått en julhälsning från Sr Clare.

2009

Ett stort TACK till er alla som skänker pengar till församlingens Peru-projekt! I år har pengarna gått till barn som lider av näringsbrist. Under fyra månader får 30 barn tre mål mat om dagen, och kontrolleras regelbundet av läkare och sjuksköterskor. Därefter får 30 andra barn samma möjlighet osv.

Tidigare har våra pengar gått till ett dagis och ett storkök. Sr Clare berättade i somras, när hon var här, att planer finns på att bygga ett fritidshem för äldre barn. Där skulle de också kunna få hjälp med läxor.

2006

Peruprojektet i samarbete med Sr. Clare i Ville El Salvador utanför Lima i Peru.
Först och främst vill jag rikta ett stort TACK till er alla som varje månad, år efter år, skänkt pengar och stöttat vårt Peruprojekt.
Människorna i Villa El Salvador är väldigt tacksamma och vi finns alltid med i deras böner.
Med de pengar som kommit in har vi hjälpt till med att bygga

Ett dagis
Ett fritidshem
Ett stort kök, där vuxna kan köpa mat till en billig penning.
Ett kök för barn som lider av allvarlig näringsbrist.

Barnen får tre mål mat om dagen och dessutom tillgång till läkare och sjuksköterskor.
Läkare och sjuksköterskor föreläser om hälsovård och hygien. De i sin tur utbildar kvinnor i Villa El Salvador Dessa kan sedan fortsätta detta arbete som är oerhört viktigt.
Hittills i år har vår församling skänkt ungefär 28.000 kronor, dessutom har en person i Stockholm satt in 20.000 kronor på vårt konto. Alla dessa pengar går oavkortat till vårt Peruprojekt.

2003

Sedan i våras 2003 har vi samlat 14 000 /fjortontusen/ kronor som nyligen skickades till de behövande.
Tack för Era gåvor å de hungriga och behövande vägnar.
Fortsätt att vara så generösa. Hoppas att i nästa brev Marie Louise berättar lite om projektets verklighet så att vi känner oss ännu mer motiverade.

För er som vill sätta in pengar direkt på vårt konto i
SEB är kontonumret 5645 10 427 22

Än en gång ett hjärtligt tack och jag hoppas att ni i fortsättningen kommer att vara lika generösa. Vår hjälp behövs verkligen.

Marie Louise Svensson

Några bilder från syster Clare

Peruprojektet 2016