PARKERINGSPLATSER

Som alla känner till finns det några få parkeringsplatser inne på gården bak kyrkbyggnaden. Dessa platser räcker inte till för alla, och det blir då ett stort problem om bilar parkeras utanför de uppmärkta platserna. Kyrkan är en offentlig plats med många människor samlade och därför måste räddningstjänsten, ambulans/brandkåren, ha möjlighet att komma till vid behov. Under många söndagar har det varit totalt kaos når det gäller felparkerade bilar. Platserna framföre garaget är reserverade för kyrkoherden och diakonen och om någon av dem har behov att komma ut snabbt för sjukbesök för exempel, blir det omöjligt att komma fram. Vi kan inte fortsätta att ha det på detta sätt, då det äventyrar säkerheten under våra mässor och andra samlingar.

Under våren kommer alla parkeringsplatser att märkas upp tydligare. Platsen närmast sakristian och församlingshemmet kommer att reserveras för gästande präst vid nationella mässor. Det finns parkeringsplatser vid Ulriksbergskolan och vid infarten till gamla Folkparken som vi kan använda. Fysiska hinder i form av blomlådor kommer att placeras ut för att förhindra felparkeringar. Respekteras inte detta kommer ett parkeringsbolag att anlitas. Eventuellt kommer en bom att uppföras.

Det är beklagligt att sådana åtgärder måste till för att parkeringsrutor inte respekteras, men säkerheten måste komma först.

Diakon Oddbjörn