Palmkvistarna har ett budskap

Palmkvistarna har ett budskap

På Palmsöndagen firas Jesus som fridsfurste

Palmsöndagen utgjorde en höjdpunkt i Jesu liv. Han drar i triumf in i den heliga staden Jerusalem, visserligen inte sittande på en eldig häst utan på en liten åsna. Ingen tungt beväpnad livvakt följde honom utan bara hans något hjälplösa tolv apostlar liksom några män och kvinnor ur hans skara av lärjungar. De lät sig ryckas med av entusiasmen hos människorna i Jerusalem, när de jublade: ”Hosianna! Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!”

Sedan kung Melkisedeks dagar bär staden namnet Jerusalem. Melkisedek var en fridens kung och gav sin stad namnet ”Fridens stad”. Programmet för Jesu kungarike förkunnar redan änglarna i den heliga födelsenatten. Herdarna på ängen hörde sången: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden frid åt människor av god vilja.” Jesus har alltså kommit för att stifta frid och fred på jorden.

När Jesus så rider in i den heliga staden, är det som fridsfurste. Folket griper inte till vapen utan till palmkvistar. En fredens fest tar sin början. Alla är glada. Palmsöndagen kallar oss varje år att minnas människornas glada entusiasm i Jerusalem. Med invigda gröna kvistar tågar församlingarna i procession till kyrkan. Det är en bekännelse till Jesus, världens frälsare och till hans fredsbudskap.

De invigda kvistarna får sedan sin plats där hemma vid krucifixet eller andaktsbilden. De inbjuder oss att inte i vardagen glömma bekännelsen till Jesus, världens återlösare. Kvistarna vill också dag för dag påminna om fridens budskap. När vi betraktar korset med fridens kvistar, blir det en maning att bevara friden i familjen, och att ständigt på nytt söka den och införa den i världen.

Jesus som på korset förlät sina bödlar, inbjuder oss att förlåta dem som är oss skyldiga. De gröna kvistarna låter sig också uppfattas som segertecken. Jesus har genom sin död på korset övervunnit synd, död och djävul. Det första ord, som den uppståndne Frälsaren sade till apostlarna, när han visade sig för dem, var: ”Frid åt er!” Därmed är det tydligt att fridens budskap är och förblir ett testamente och ett uppdrag från Jesus.

F. Ingvar Fogelqvist

Getsemane, Jerusalem
Getsemane, Jerusalem
Golgata, Jerusalem
Golgata, Jerusalem
Heliga gravens kyrka, Jerusalem
Heliga gravens kyrka, Jerusalem