Midsommar

Midsommar

Är midsommarfirandet något mera än sill, färskpotatis, jordgubbar, sju blommor under huvudkudden, dans runt en fruktbarhetssymbol och en sång om några små grodor?

Den 24 juni är Johannes Döparens födelsedag och enligt kristen katolsk tradition firades denna dag som en viktig helgondag. I Danmark och Norge har han helgonnamnet Sankt Hans. Dagen innan den 23 juli kallas därför Sankt Hans afton. I Finnland kallas högtiden Juhannus, och på Island Jönsmessa.

Den kristna kyrkan började på 300-talet fira den helige Johannes Döparens dag. Johannes föddes enligt Lukasevangeliet sex månader före Jesus och firas därför sex månader före jul. Högtiden spreds från Medelhavsländerna till andra delar av Europa med kristendomens spridning. I Svenska kyrkans kyrkoår har tidigare midsommardagen och Johannes Döparens dag firats på samma dag. Detta ändrades dock 2003 dagen flyttades till söndagen efter midsommardagen. Detta innebar att midsommardagen fick temat Skapelsen i den nya Den svenska evangelieboken. Denna delning av högtiden har inte skett i den romersk-katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna.

Borde vi uppmärksamma midsommarfirandet på ett annat sätt än det traditionella? Döparen Johannes, var den som gick före och predikade om han som skulle komma. Själv sade han att han inte engång var värdig att knyta upp remmarna på sandalerna på honom som skulle komma.

Kyrkan borde denna dag vara full av troende som i tacksamhet delar glädjen over Döparen Johannes. Endast sex månader innan vi tillsammans i kyrkan gläds över att fira minnet av Jesusbarnets födelse i ett stall i Betlehe.

Tillslut bara en liten anekdot från Sankt Hans firandet i medeltidens Danmark. I Örslev på Själland uppbevarade man tre små benreliker från Johannes. Dessa blev på Sankt Hansdagen tillsammans med ett huvud av trä, buren på ett fat i procession från kyrkan och till en närliggande helig källa. Troligen fortsatte traditionen efter reformationen. Fatet som benen och trähuvudet ligger på är från 1625. Allt förvaras i dag på Danmarks Nationalmuseum.

Diakon Oddbjörn Andreassen

tillbaka

Detalj av Renaissance mosaik i San Pietro (Sankt Peterskyrkan) basilica i Vatikan, Rom
Detalj av Renaissance mosaik i San Pietro (Sankt Peterskyrkan) basilica i Vatikan, Rom