KATOLSKA GRAVPLATSEN I VÄXJÖ

Församlingen har som alla vet, ett eget kvarter på Hovshaga Kyrkogård. Det katolska kvarteret blev i sin tid invigd av dåvarande Biskop Brandenburg. Gravplatsen ligger vackert till några kvarter från kyrkogårdens kapell, och är utsmyckad med ett vackert krucifix placerad på en granitsockel. Krucifixet är tillverkat i Österrike av en släkting till dåvarande församlingsmedlem Josef Krugelhüber, som var mycket aktiv i församlingen under ett stort antal år.

På senare tid har det framkommit klagomål från församlingsmedlemmar, men också från kyrkogårdsförvaltningen om att den katolska gravplatsen, och då särskild området vid krucifixet inte är särskild vackert. Det största problemet är att det ställs ljuslyktor direkt på granit- sockeln vid krucifixet, något som kan medföra sprickor. Vidare ställs det ljuslyktor av metall runt krucifixet. och dessa lyktor står och rostar under lång tid på grund av att de som ställt ut dom inte tar ansvar och respekterar att detta är en plats för stillhet, bön och meditation för våra avlidna.

Efter befaring på gravplatsen tillsammans med kyrkogårdsförvaltningen har kyrkoherden och förvaltningen beslutat att följande gäller:

Inga ljuslyktor på eller runt krucifixets sockel !

Ljuslyktor skall placeras i ljushållare i framkant av sockeln !

Inga blommor av plast får läggas vid krucifixet !

Friska blommor eller blommor i kruka, skall placeras vid gravarna ! Det kommer att sättas upp en permanent skylt som visar vad som gäller. Det som inte får  nnas vid krucifixet kommer omedelbart att tas bort.

Kyrkogårdsförvaltningen påpekade också att stenar eller glasvaser som placeras utanför gravstenarnas sidor inte får förekomma, då dessa kan slungas iväg vid gräsklippning och således kan skada andra.

Här följer ett lite utdrag av vad som gäller enligt kyrkogårdsförvaltningen i Växjö:

GRAVRÄTT

Gravrätt är både som namnet antyder en rättighet, men även en skyldighet.

Gravrätten ger dig rätten till en viss gravplats och gäller vanligen i 25 år och kan därefter förlängas mot en administrationskostnad. Gravrätten ger dig rätt att bestämma vem som skall gravsättas och hur graven utsmyckas.

Utformningen av gravanordning (gravsten) regleras i kvarters bestämmelserna och varierar på olika kyrkogårdar och också från kvarter till kvarter inom samma kyrkogård. På vissa områden kan det t.ex. vara styrt vilka storlekar gravstenarna skall ha. Kontrollera därför alltid vad som gäller innan ni ser ut en gravanordning. Observera även att utsmyckningen inte får väcka anstöt.

Gravrätten innebär också ett ansvar för att hålla gravplatsen i vårdat skick annars kan gravrätten förverkas och återgår då till förvaltningen.

Katolska gravplatsen i Växjö