Ordinarie gudstjänster
(september - december 2018)

Med reservation för eventuella ändringar.

Söndagsmässor (inklusive lördag kväll)
Vigiliemässa (lördagar) kl. 18.00
Högmässa kl. 11.00
Mässa i S:t Josefs kapell, Älmhult kl. 18.00 (en gång/mån. gudstjänst)
Mässor på vardagar
Måndagar till fredagar kl. 18.00
Lördagar kl. 10.00 (äldre Mässan, latin)
Eukaristisk tillbedjan
Tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 18.30 (efter Mässan)
Gemensam rosenkransbön
Tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 17.30 (före Mässan)
Tillfälle till bikt
Fredagar och lördagar kl. 17.00 – 17.50 eller efter överenskommelse

Reservation för eventuella ändringar, se veckoschemat på anslagstavlan i vapenhuset eller på hemsidan.

Här kan du ladda ner och skriva ut "Ordinarie gudstjänster (september - december 2018)"

Se även Ordo för kyrkåret 2017-2018 och veckans läsningar på Stiftes hemsida.

Mässor på andra språk

Latin

Lördagar kl. 10.00 firas Mässan enligt den äldre, extraordinarie formen.

Polska

Mässa på polska firas första söndagen i månaden kl. 17.00 Ansvarig präst: f. Wieslaw Brzostik, Kalmar, tel. 0480-105 63.

Kroatiska

Mässa på kroatiska firas tredje söndagen i månaden kl. 14.00 Ansvarig präst: f. Vladimir Svenda, Malmö, tel. 070-8801588.

Spanska

Mässa på spanska firas en torsdag i månaden kl. 16:00. Ansvarig präst: f. José Luis Retamales, Göteborg, tel. 070-487 86 74.

För mässor på ungerska och ukrainska, se hemsidan eller kontakta pastorsexpeditionen.

Mässor på andra språk

Trosundervisning

Observera att undervisningen är obligatorisk, liksom även deltagande i söndagsmässan. Undervisningen omfattar alltså även deltagande i högmässan kl. 11:00 direkt efter undervisningen. Man kan också deltaga i vigiliemässan, lördagar kl. 18:00, som gäller som söndagsmässa.

Se under Katekes

Gudstjänster Katolska Församling i Växjö