Ordinarie gudstjänster

Söndagsmässor (inklusive lördag kväll) firas på fäljande tider
Vigiliemässa (lördagar) kl. 18.00
Högmässa kl. 11.00
Mässa i Älmhult kl. 18.00
Mässor på vardagar
Måndagar till fredagar kl. 18.00
Lördagar kl. 10.00 (äldre latinsk ordning)
Eukaristisk tillbedjan
Tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 18.30 (efter Mässan)
Gemensam rosenkransbön
Tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 17.30
Gemensam korsväg fredagar under fastan kl. 17.20
Tillfälle till bikt
Fredagar och lördagar kl. 17.00 – 17.50 eller efter överenskommelse.

Reservation för eventuella ändringar, se veckoschemat på anslagstavlan i vapenhuset eller ring pastorsexpedition.

Här kan du ladda ner Ordinarie Gudstjänster 2019

Se även Ordo för kyrkåret 2018-2019 och veckans läsningar på Stiftes hemsida.

Mässor på andra språk

Latin:

Mässa enligt äldre latinsk ordning, lördagar kl. 10.00.

Polska:

Mässa på polska firas första söndagen i månaden kl. 17.00 Ansvarig präst: f. Wieslaw Brzostek SDB, Kalmar, tel. 070-9985954.

Kroatiska:

Mässa på kroatiska firas tredje söndagen i månaden kl. 14.00 Ansvarig präst: f. Vladimir Svenda, Malmö, tel. 040-21 46 43

Spanska:

Mässa på spanska firas torsdagar en gång i månaden kl. 16.00 Ansvarig präst: f. José Luis Retamales, Göteborg, tel. 070-4878674.

Ukrainska:

Liturgi på ukrainska firas ibland. Kontakta ansvarig präst: Rektor f. Miroslaw Kostiw, Värnamo, tel. 073-5797249.

Ungerska:

Mässa på ungerska firas ibland. Kontakta pastorsexpeditionen.

Mässor på andra språk

Trosundervisning

Observera att undervisningen är obligatorisk, liksom även deltagande i söndagsmässan. Undervisningen omfattar alltså även deltagande i högmässan kl. 11:00 direkt efter undervisningen. Man kan också deltaga i vigiliemässan, lördagar kl. 18:00, som gäller som söndagsmässa.

Se under Katekes

Gudstjänster Katolska Församling i Växjö