Fisk på fredag

Fisk på fredag

Det är en gammal tradition i kyrkan att avstå från kött på fredagen men däremot äta fisk. Det kan tyckas underligt. Kan inte foreller smaka lika gott som en schnitzel? Varför skulle vi då avstå just från fisk?

En orsak ligger i att i Israel var fisk ett baslivsmedel. Detsamma gäller för många länder i medelhavsområdet. Fisk är billig mat. Fisk kan alla skaffa sig. Fisk kommer också på den fattiges bord, medan kött kunde förr i världen endast de rika ha råd med. De fattiga åt ganska sällan kött. Det var festmat. Den som äter fisk på fredag solidariserar sig med de fattiga i denna värld.

Det finns ett annat skäl till att man på fredagar äter fisk men avstår från kött och korv. Fisken hör till de tidigaste symbolerna i kristenheten. I katakomberna, de underjordiska gravanläggningarna i Rom, kan man upptäcka fisken på sarkofager. Fisken hade för de kristna blivit en trossymbol. I några få bokstäver, ett slags hemlig kod, som bara kristna förstod, uttryckte de sin tro: Ichthys – fem grekiska bokstäver –, som betyder ”fisk”. De kristna visste vad det betydde: ”Jesus Kristus. Guds Son. Frälsare”. De kristna tror att Jesus är Messias, Kristus, men också att han är Guds enfödde Son. Honom har Gud sänt in i världenför att förkunna budskapet om Guds kärlek, som när sin höjdpunkt i Jesu offer på korset. Här utgjuter han sitt blod för människornas räddning och världens frälsning. Han blir Frälsaren. Det är den kristna tron sammanfattad i fem bokstäver, som uttrycks i det grekiska ordet ichthys: Iesous Christos Theou Hyios Soter. Och eftersom detta ord betyder ”fisk”, blev fisken en symbol för Kristus.

ichthys

Eftersom fredagen är dagen för Jesu död på korset, då vi med tacksamhet tänker på vår frälsning, låg det nära till hands att äta fisk på denna dag, ty detta betyder inte bara solidaritet med de fattiga utan är också en bekännelse till den kristna tron.

Dessutom vet man i dag, att fisk är viktig i människans näringshushåll. Det rekommenderas därför att man äter fisk åtminstone en gång i veckan, eftersom den innehåller en rad substanser som har betydelse för människans hälsa.

Bakom den katolska kyrkans bud om abstinens på fredagar finns alltså flera orsaker, som gör det meningsfyllt för oss att avstå från kött på fredagar.

Kyrkans lag säger: ”Botdagar och bottider för hela Kyrkan är alla fredagar under hela året [utom högtider] samt fastetiden” (Can. 1250). Fredagsboten innebär vanligtvis, enligt katolsk tradition, att man avstår från kött, men i vårt stift kan boten också uppfyllas genom andra former, som bön, goda gärningar och självförnekelse.

F. Ingvar Fogelqvist