Eukaristiskt mirakel i Seefeld, Österrike

Vid första påseende förväntar man sig inte att den lilla österrikiska byn Seefeld, som idag har en befolkning på 3000 människor, var platsen för ett spektakulärt eukaristiskt mirakel för mer än 600 år sedan. Den 25 mars 1384, som samtidigt var både Skärtorsdag och Marie Bebådelsedag, bevistade riddaren Oswald Müster (eller Milser) den heliga Mässan i förssamlingskyrkan S:t Oswald i Seefeld.

Müsler var ökänd för att kidnappa folk som reste genom hans landområde och pressa ut pengar av dem. De som inte kunde betala lämnades att dö i fängelsehålan. När denne fruktade riddare anlände med sina män till kyrkan på Skärtorsdagen för att göra sin påskkommunion krävde han högmodigt att få ta emot den stora hostia som var reserverad för präster. Den lokale prästen försökte avstyra detta men utsattes för hotelser och vågade till slut inte vägra hans begäran.

Istället för att som vanligt knäfalla, krävde också Müsler att prästhostian skulle ges åt honom stående. Men när han tog emot Kommunionen sjönk riddaren genast på knä då stengolvet under hans fötter gav vika som kvicksand! Medan han föll, sökte han desperat klamra sig fast vid ett sidoaltare intill, bara för att finna att det hårda stenaltaret smälte genom hans fingrar som en kniv genom varmt smör. Helt hjälplös ropade riddaren till Gud om barmhärtighet. Den stolte riddaren förödmjukades inför Vår Herre. Han bad sedan prästen, som han tidigare hotat, att ta bort Hostian som han ovärdigt hade tagit emot på tungan.

Hostianmiraklet på pilgrimskyrkans portal

Hostianmiraklet på pilgrimskyrkans portal

Så snart prästen hade tagit bort Hostian blev marken plötsligt fast, och riddaren återfick balansen. Många i kyrkan såg hur Hostian hade blivit klarröd och droppade blod! Djupt ödmjukad av denna klara tillrättavisning från Vår Herre, gick riddaren till bikt och inträdde genast i ett närbeläget kloster i Stams (Tyrolen), där han under två år gjorde sträng bot för sina synder varefter han dog en naturlig död.

Nyheten om miraklet spred sig snabbt över hela riket, och snart behövde man bygga ett härbärge för att kunna rymma pilgrimerna som började strömma till. Riddaren Parzifal von Weineck donerade en förgylld monstrans, som fortfarande idag innehåller den mirakulösa Hostian. En ny kyrka fick byggas med ett särskilt kapell (kallat Heiligenblutkapelle) för att hysa den blodbestänkta Hostian. S:t Oswalds kyrka i Seefeld är i våra dagar ett av Österrikes mest populära vallfärdsmål. Märkena som riddaren lämnade på altaret och golvet kan fortfarande ses idag.

Vår Herre valde att visa sitt missnöje med den stolte riddaren på den dag då Skärtorsdagen och Marie Bebådelsedagen firades samtidigt. Det var ingen tillfällighet. På Skärtorsdagen kommer vi ihåg Vår Herres betoning av ödmjukhetens betydelse när han tvättade lärjungarnas fötter (Johannes 13:12-17). Och på Bebådelsedagen fi rar vi den saliga Jungfruns oerhörda ödmjukhet och underkastelse under Guds vilja när hon sade: ”Se, jag är Herrens tjänarinna, ske mig efter ditt ord” (Lukas 1:18). Vi måste försöka efterlikna denna ödmjukhet, eftersom den, som S:t Augustinus säger, är grunden för alla andra dygder. Den motsatta lasten, högmod, är roten till all synd.

Berättelsen om Oswald Müsler påminner också oss katoliker om, att vi inte får missbruka mottagandet av den heliga Kommunionen, för våra själars eget bästa. Aposteln Paulus varning får aldrig glömmas: ”Den som äter Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod” (1 Kor 11:27).

Vår Herre ser in i våra själar och känner till alla våra hemligheter. Därför är det av yttersta vikt att vi befinna oss i nådens tillstånd varje gång vi tar emot Heliga Kommunionen. Det gör vi genom att ödmjuka oss och gå till bikt regelbundet, istället för att tillfredsställa högmodiga önskningar att framstå som fromma till det yttre, medan man lever i allvarlig synd. Det är en viktig sak som Oswald Müsler lär oss.

Fader Ingvar Fogelqvist, Växjö

S:t Oswald kyrka, Seefeld

S:t Oswald kyrka, Seefeld

Hösten

Peruprojektet blir vilande

Läs mer...