Dataskydd - GDPR

https://www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/medlemskap/dataskydd-gdpr?highlight=gdpr

I maj 2018 får Sverige och övriga EU en ny gemensam lagstiftning som reglerar hur organisationer och företag får behandla personuppgifter. GDPR ersätter PUL - personuppgiftslagen.

Den nya dataskyddsförordningen heter GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR innebär att vi får större insyn i och kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i olika system och register. På datainspektionens hemsida finns utförlig information om den nya dataskyddsförordningen.
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning och personnummer eller en kombination av dessa.

Vem berörs av GDPR?

Dataskyddsförordningen gäller för alla som behandlar personuppgifter, både när man själv bestämmer över behandlingen som personuppgiftsansvarig och när man utför den på uppdrag av någon annan som personuppgiftsbiträde. Det innebär att alla församlingar och alla stiftsorgan i Stockholms katolska stift berörs av den nya lagen. GDPR berör även register i pappersform.

Varför har katolska kyrkan ett medlemsregister?

Vi har ett register för att värna om katolska kyrkans medlemmar, från dop till begravning. Registret gör det möjligt för oss att erbjuda sakrament och själavård.

Vilka finns i medlemsregistret?

I medlemsregistret finns medlemmar i Stockholms katolska stift.
https://www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/medlemskap

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi samlar in namn, personnummer, civilstånd, telefonnummer, bostadsadress och registreringsorsak. Utöver detta noterar vi också kyrkotillhörighet (latinsk eller orientalisk) samt mottagna sakrament. För pastorala ändamål och själavård registrerar vi uppgifter om modersmål, om detta framgår i registreringsblanketten.

Hur samlar vi in personuppgifterna?

Personuppgifterna samlas in - efter att man själv har samtyckt till det - vid kontakter med våra församlingar för exempelvis dop, flytt till Sverige eller konversion.

Hur informerar vi om registreringen i medlemsregistret?

Alla nya medlemmar får samma månad som de blir registrerade ett välkomstbrev i vilket man informeras om medlemskapet och tillhörande församling, samt en broschyr med information om katolska kyrkan och kyrkoavgiften till trossamfundet.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge som de behövs för mottagning av sakrament och medlemmarnas kyrkliga liv.

Kan man begära ut de uppgifter som finns om en själv?

Ja, alla har rätt till ett registerutdrag genom att kontakta sin egen församling.

Hur har Stockholms katolska stift anpassat sig till GDPR?

Att anpassa Stockholms katolska stift till den nya förordningen kräver bland annat:

En inventering av hur personuppgifter används i olika IT-system och en teknisk anpassning av dessa, så att systemen automatiskt följer förordningen​.
En inventering av register som innehåller uppgifter om personer utanför IT-system, till exempel filer och dokument.
En översyn av dagliga arbetssätt och rutiner när det gäller att hantera personuppgifter samt en anpassning av dessa.

Innebär GDPR någon skillnad för katoliker i Sverige?

Nej, GDPR kommer inte att innebära någon märkbar skillnad. Stiftet och våra församlingar värnar redan om medlemmarnas personliga integritet och kommer fortsätta att hålla en hög skyddsnivå för alla personuppgifter.

Vem kan man kontakta vid frågor om GDPR?

Vid frågor om hur stiftet arbetar med den nya dataskyddsförordningen; välkommen att skriva till

Gäller din fråga medlemskap i katolska kyrkan bör du i första hand kontakta din katolska församling.
https://www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv

Dataskyddspolicy www.sanktmikael.se

Den här dataskyddspolicyn gäller för sanktmikael.se (Sankt Mikael församling i Växjö). I fortsättningen av denna text används ”vi, våra, vår, oss” och liknande uttryck och de avser Sankt Mikael församling i Växjö (sanktmikael.se), men inte våra underleverantörer eller tredjepartsleverenatörer.

Kontakt angående denna dataskyddspolicy av sanktmikael.se:

Sankt Mikaels Katolska församling
Box 3291
350 53 VÄXJÖ
E-post:

För att kunna erbjuda dig våra tjänster på www.sanktmikael.se behöver vi behandla dina personuppgifter.
Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver.
Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Genom att kontakta sanktmikael.se, använda vår hemsida eller beställa våra tjänster eller varor, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Information som du ger oss eller som vi samlar in:

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från vår webbplats, sociala media, kontaktformulär, kontakt per telefon eller e-mail, beställning: Namn, adressinformation, e-postadress, telefon-/mobilnummer, ditt företag, kreditvärdighet, information om din dator/mobilenhet (t.ex. IP-adress, webbläsare, tidszon, geografisk information, plattform, skärmupplösning)

Varför behöver vi dessa information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra uppdrag och tjänster till våra hemsidabesökare, medlemmar och intressenter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till:
• Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.
• Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter.
• Du har rätten att bli raderad (glömd), men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra ett avtal eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
• Du kan när som helst dra tillbaka ett samtycke genom att kontakta oss.
• Du kan också lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen.
• Du kan invända mot direktmarknadsföring som inte klassas som samhällsinformation.

Cookies

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa sparas på din dator eller enhet. De kan sparas på två olika sätt. Sessionscookies är tillfälliga cookies som försvinner när du stänger din webbläsare eller app. Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller tills de går ut.

Så använder vi cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra när det gäller våra cookies.

Olika typer av cookies

Både vår webbplats och andra(tredjepartsleverantör), som Google, kan placera cookies på din dator när du besöker den här webbplatsen. Cookies från webbplatsen du besöker kallas förstapartscookies och cookies från andra webbplatser kallas tredjepartscookies. Andra filer, som liknar cookies, är web beacons och liknande tekniker. Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig.

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies för att göra ditt besök på vår webbplats så bra som möjligt, och för att kunna förbättra den ännu mer.

Funktionscookies (t.ex.sessioncookies) förbättrar din upplevelse Vi sparar cookies om vilka sidor du varit på för att det ska kännas så smidigt som möjligt för dig att vara på vår webbplats. Till exempel när du använder vårt kontaktformulär.

Hantering av cookies

Du har möjlighet att göra inställningar i din webbläsare eller på din dator / enhet hur den hanterar cookies (acceptera, radera, blockera cookies m.m.).

Länkar

Observera att vissa av våra webbsidor innehåller länkar till externa webbsidor, till exempel för information och tjänster av andra företag, organisation eller institution, vars personuppgiftspolicys skiljer sig från våra dataskyddspolicys. För mer information om hur respektive hemsida behandlar de uppgifter som du lämnar till dem via länken, uppmanar vi dig att ta del av respektive hemsidas villkor och personuppgiftspolicys. Vi är inte ansvariga för innehållet av deras respektive hemsida.

Google Maps

På vår kontaktsida använder vi oss av tjänsten Google Maps. Google Maps är en online-kartläggningstjänst av Google LLC, Mountain View, California, USA. Genom att du använder vår hemsida och GoogleMaps kan information av din enhet/dator skickas till Google, t.ex. din IP-adress och annan teknisk information av din enhet/dator.

Vi är inte ansvariga för Googles datainsamling, användning och bearbetning av data. För mer information läs Googles ”Ytterligare användarvillkor för Google Maps/Google Earth”

Har du frågor angående användning av vår dataskyddspolicy, får du gärna kontakta oss via e-mail: .