Att be bordsbön – en katolsk tradition

Närhelst vi äter, vare sig i ensamhet eller tillsammans, vill vi be Gud att välsigna vår måltid och dem som deltar i den. Bordsbönen skapar tacksamhet och medvetenhet om Guds närvaro. Bibeln manar oss: ”Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära” (1 Kor 10:31).

Det finns även andra värden med bordsbönen. Den salige Georg Michael Wittmann (1763-1833), biskop av Regensburg i Tyskland, har sagt: ”Försummelsen av den allmänna bordsbönen vid måltiderna i familjerna kan mycket väl vara orsaken till de många sjukdomar nuförtiden, vilka tidigare varit okända. Försummelsen kan också vara orsaken till att de timliga välsignelserna i familjerna är så få.”

Hur kan detta komma sig? Enligt traditionell katolsk lära, har välsignelsen över maten sedan gammalt uppfattats som ett slags exorcism, förutom att den är en tacksägelse. Kyrkofäderna lärde att hela världen är under den ondes välde ända tills den förs in under Kristi kungavälde. Denna föreställning kommer från Nya Testamentet självt: Satan är ”denna världens furste” (Joh 14:30; 16:11); han är ”denna tidsålders gud” (2 Kor 4:49, ”fursten över luftens härsmakt” (Ef 4:4).

Eftersom ”hela världen är i den ondes våld” (1 Joh 5:19) bör de ting som tagits ut ur den världen bli föremål för bön innan de används. När vi sålunda ber över vår föda, tackar vi inte bara Gud, utan vi anropar också hans Namn, så att demonerna tar till flykten, så att denna världens föda kan intas till Guds ära och renas från allt potentiellt demoniskt inflytande som kan finnas. Det är en mindre exorcism, ett bruk som lever vidare i de mer formella exorcismerna som bevarats i de traditionella riterna för välsignelse av vatten och salt i Dopets sakrament.

När vi därför ber före och efter våra måltider, låt oss tacka Gud och anropa hans mäktiga Namn, låt oss bönfalla honom att han driver demonerna på flykten, så att födan som jorden har frambringat kan användas till Guds ära.

Bordsbön före måltiden

Vi inleder med korstecknet och säger:
I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Välsigna oss, o Herre, och dessa dina gåvor, som vi av din milda godhet skall mottaga, genom Kristus, vår Herre.
Amen.
Ett korstecken avslutar vanligen bordsbönen.

Bordsbön efter måltiden

Vi inleder med korstecknet och säger:
I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Herre, himmelske Fader! Vi tackar dig för alla dina välgärningar, som vi av din milda godhet har mottagit, du som lever och regerar, Gud från evighet till evighet.
Amen.
Ett korstecken avslutar vanligen bordsbönen.

Att be bordsbön är ett värdefullt tillfälle att undervisa barnen. De får lära sig både bordsbönen och korstecknet. De får också lära sig att tron på Gud är en viktig del av familjens identitet. Det är viktigt att vara konsekvent så att barnen inser: ”Som katolsk familj, börjar vi våra måltider med bön.” Måltiderna bör alltså börja med bordsbön när bara familjen är samlad, men också när ni har gäster till middagen eller äter ute på restaurang.

F. Ingvar Fogelqvist

Peruprojektet blir vilande

Läs mer...