Sankt Josefs katolska kapell Älmhult

Sankt Josefs katolska kapell Älmhult
Sankt Josefs katolska kapell Älmhult

Välkomna till vårat kapell i Älmhult

Tillägnat Sankt Josef , Jungfru Marias brudgum

Adress och vägbeskrivning

Kort om S:t Josefs katolska kapell och bygganden:

St: Josefs katolska kapell tillhör St: Mikaels katolska församling i Växjö, villken omfattar norra, södra och östra delen av Kronobergs Län, den västra delen av länet tillhör Marie Födelses församling i Värnamo.

St: Josefs katolska kapell invigdes lördagen den 4 december 1993 av Biskop Hurbertus Brandenburg, celebrerande präster var f. Paul Redmond, f. Ludvig Spallek, f. Jeno Solt och f Daniel Adner, ca 90 personer deltog vid invigningen då St: Josefs katolska kapell högtidligen konsekrades.

Sankt Josefs katolska kapell Älmhult
Sankt Josefs katolska kapell Älmhult

Kort historik om byggnade:

St. Josefs katolska kapell från söderKapellet är inrymt i en av Älmhults äldsta byggnader, huset byggdes i mitten av 1800-t och var huvudbyggnad till en av de fyra gårdar kring vilken Älmhults tätort har vuxit upp. Byggnaden fungerade som komminister-bostad fram till 1929 då Älmhult fick egen kyrka, sedemera inhyste byggnaden en tennsmedja fram tills det köptes 1992 av St. Mikaels katolska församling i Växjö. På grund av sitt kulturhistoriska värde var byggnaden K-märkt vilket förhindrade drastiska ändringar av framför allt det yttre. Länsantikvarien i Växjö tillät däremot ganska omfattande förändringar av det inre.

Det blev således möjligt att göra om detta tillett katolskt kapell. Till det yttre har inga större förändringar gjorts mer än att hela taket är nylagt och panelen och fönstren nya. Men huset är målat i Falufärg med vita knutar och är faktisk en prydnad för det centrala Älmhult.

Arkitekt Jörgen Kjaergaard, Stockholm lät riva mellan taket och lät tvärbjälkarna vara kvar och skapade sålunda ett kyrkorum av ganska rustikkaraktär.

Kapellet ligger i en naturskön bygd, intill den vackra sjön Möckeln. På sommaren är kanotturer på Helgeån och sjön ett omtyckt turistnöje. Kapellet står mot en ringa penning till förfogande för mindre katolska ungdomsgrupper att med den som bas ägna sig åt friluftsliv. Kontakta församlingsexpeditionen i Växjö för information!