AKTUELLT

SKRIFTEN OCH KATEKESEN!

STUDIEGRUPP MED FOKUS PÅ BIBELN OCH KATEKESEN.

SOCIALT TRÄFFPUNKT DÄR VI DISKUTERAR OCH BEARBETAR OLIKA FRÅGOR OCH FUNDERINGAR SOM RÖR VÅR KRISTNA KATOLSKA TRO.

SOCIALA AKTIVITETER, LÄSNING OCH DISKUSSION OM OLIKA BIBELTEXTER.

VI FIKAR, ELLER ÄTER EN ENKEL MÅLTID TILSAMMANS.

START: ONSDAG 11. JANUARI 2017 KLOCKAN 18.45.

HUR OFTA:
VARANNAN VECKA.

LEDARE:
DIAKON ODDBJÖRN ANDREASSEN

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMMNA.