Trosundervisning för barn och ungdomar i församlingen

Alla katolska barn och ungdomar är fortsatt välkomna till en ny termin med katekesundervisning. På detta sätt kan föräldrarna få hjälp med sitt ansvar att förmedla tron till sina barn. Vårterminens undervisning ser ut på följande sätt:

Första kommunionbarn och andra barn. Fyra grupper – mindre barn, 1:a kommunionbarn (två klasser) och äldre barn – träffas varannan söndag kl. 9.45. Första gången blir den 21 januari.

Månad Datum
Januari 21
Februari 4, 18
Mars 4, 18
April 8, 22
Maj 6

Konfirmanderna träffas varannan söndag kl. 9.45. Första träffen blir den 14 januari.

Månad Datum
Januari 14, 28
Februari 11, 25
Mars 11, 25
April 15, 29
Maj 13, 27

Årets Första Kommunion blir traditionsenligt på Kristi Himmelfärds dag den 10 maj 2018, kl. 11.00 i S:t Mikaels kyrka, Växjö.

Årets konfirmation i S:t Mikaels kyrka, Växjö blir den 2 juni 2018, kl. 11.00 i S:t Mikaels kyrka, Växjö. Det blir vår biskop, H. Em Anders Kardinal Arborelius OCD, som förrättar konfirmationen.