Trosundervisning för barn och ungdomar i församlingen

Undervisning i den katolska läran är framför allt föräldrarnas ansvar. Men församlingen har katekesundervisning till stöd för familjerna. Det är viktigt att barnen är med på undervisningen och även på söndagsmässan efteråt. Fortsättningen av vårterminens undervisning ser ut på följande sätt:

Första kommunionbarn och andra barn. (tre grupper: mindre barn, 1:a kommunionbarn och äldre barn) träffas varannan söndag kl. 9:45.

Månad Datum
April 8, 22
Maj 6

Konfirmanderna träffas varannan söndag kl. 9.45.

Månad Datum
April 15, 29
Maj 13, 27

Årets Första Kommunion blir traditionsenligt på Kristi Himmelfärds dag den 10 maj 2018, kl. 11.00 i S:t Mikaels kyrka, Växjö.

Årets konfirmation äger rum lördagen den 2 juni 2018, kl. 11:00 i Sankt Mikaels kyrka, Växjö. Det blir vår biskop H. Em. Anders Kardinal Arborelius OCD som förrättar konfirmationen.

Anteckna redan nu när vi börjar med höstterminens trosundervisning. Första Kommunionbarnen och andra barn börjar den 9 september, konfirmanderna börjar den 16 september.

Trosundervisning för barn och ungdomar