logga

St. Mikaels kyrka

St Mikaels fönster i Växjö församlings kyrka

Adress

Besöksadress:

S:t Mikaels katolska församling
Ulriksbergsprom. 34
352 46 Växjö

S:t Josefs Katolska kapell
Södra Esplanaden 34
343 32 ÄLMHULT
Mässa varje söndag kl. 18.00 om inget annat anges.

Postadress:

S:t Mikaels katolska församling
Box 3291
350 53 Växjö

telTele: 0470-152 42
Fax: 0470-363 05

Hemsida:
e-postadress.

mail Expedition

 

Besökare sedan 1998-09-21

Kalender

Ordo i kalendern är nerlagd tillsvidare se respektive PDF-fil


{datum} {dag}
{Liturgisk_dag}
{Liturisk_färg}
Mässtid för Sankt Mikaels kyrka Växjö
{Mässa_Växjö}
Läsningar
{Läsningar}
Kollekt
{Kollekt}
Övrigt
{Övrigt}

Påvens intentioner

augusti 2016

Universell:

Att idrotten blir ett tillfälle till vänskapliga möten mellan folken och kan bidra till fred i världen.

För evangelisationen:

Att de kristna lever Evangeliet och vittnar genom sin tro, ärlighet och kärlek till medmänniskorna.


juli 2016

Universell:

Att ursprungsbefolkningarna, vars identitet och själva existensen ibland hotas, behandlas med respekt.

Evangelisationen:

Att kyrkan i Latinamerika och Karibien med förnyad hänförelse och entusiasm förkunnar evangeliet under sin mission över hela kontinenten.

Daglig Bön

Gud vår Fader jag anbefaller min dag till dig.
Jag anbefaller dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus, som i den heliga Eukaristin ständigt ger sig själv för världens frälsning.
Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek.
Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den Helige Fadern föreslagit...

Välkommen till
St. Mikaels katolska församling


Kungörelse 2016

Mässordning enligt Ordinarie gudstjänster se pdf

Mässa på latin 1962 års ordning

Lördagar kl 07.30 Mässa på latin enligt (gamla) 1962 års ordning OBS! Tiden

Se även pdf dokument


Se även anslag i kyrkan, i övrigt gäller nedanstående PDF-dokument

Se även Ordo för kyrkoåret vilka läsningar mm för dagen (PDF-dokument)

Veckans läsningar är tillgängliga på Stiftes hemsida/Veckans läsningar.


 

Bön till ärkeängeln S:t Mikael

Helige Mikael, ärkeängel, försvara oss i drabbningen, var vårt värn emot djävulens skurkstreck och snaror. Må Gud befalla över honom, bönfaller vi ödmjukt; och du, de himmelska härskarornas furste, fördriv i Guds kraft till helvetet, satan och alla andra onda andar, vilka till själarnas fördärv stryker omkring överallt i världen. Amen.

Trosundervisning för barn och ungdomar i församlingen HT2016

Första kommunionbarn och äldre barn

Träffas varannan söndag kl 10.40, med början den.

Därefter:

 

Konfirmander

Träffas varannan söndag kl 10.40, med början den .

Därefter:

 

Observera att undervisningen alltid även omfattar söndagliga mässbesök, antingen kl. 9.30 eller kl. 12.00 (eller vigiliemässan, lördagar kl. 18.00).

Föräldragruppen

Föräldragruppen träffas en gång i månaden vid barnens i samband med undervisning.

Följande datum:

Första Kommunion

Årets Första Kommunion blir traditionsenligt på Kristi Himmelsfärds dag den 25 maj 2017, kl. 11.00 i S:t Mikaels kyrka, Växjö.

Årets konfirmation

Årets konfirmation i S:t Mikaels kyrka, Växjö blir Pingstafton den 14 juni 2017 kl 11.00 i S:t Mikaels kyrka, Växjö. Det blir Biskop Anders Arborelius OCD som förättar konfirmationen.


Grupper i S:t Mikaels kyrka uppdaterad 2014-09-01

Tider för respektive grupp är anslagen på anslagstavlan i kyrkan.

Informationskurs om Katolska Kyrkans lära och liv

Icke-katoliker som är intresserade att veta mer om den katolska kyrkans tro och liv är välkomna att delta i församlingens informationskurs. Tag kontakt med kyrkoherden.

Bönegruppen - Lectio divina

Församlingens bönegrupp samlas sista torsdagen i varje månad efter Mässan. Vi läser tillsammans någon av texterna för följande söndag, meditera över den, samtalar omkring den och samlar våra samlar ihop våra tankar.

Lectio divina(="gudomlig läsning") är ett gammalt sätt att läsa Bibeln, och innebär att långsamt och meditativt läsa en bibeltext, och låta texten bli Guds tilltal till just dig. Så kan Guds ord li levande och verksammt. "Upptäck Guds hjärta i Guds Ord" (Gregorius den store).

Ledare Gunnel Carlsson

Sopplunch

Diakongruppen inbjuder till:

Lunchen inledes med Angelusbön i kyrka kl. 11.55, varefter soppan och bröd serveras, likaså kaffe och kaka i församlingssalen. Vanligtvis presenteras också ett tema (föredrag) med efterföljande samtal.

Alla daglediga är välkomna.

Ledare diakon Oddbjörn Andreassen

Husvälsignelse

Om någon önskar ha sitt hem välsignat, står prästen och diakonen gärna till tjänst.
Jultiden, i synnerhet epifaniafesten, är traditionella tider då hemmen kan välsignas.
Till traditionen hör också att man med krita på övre delen av husets dörr skriver: 20+C+M+B+16.
Bokstäverna hänvisar till namnen på de tre konungarna:
Caspar, Melkior och Baltasar, men kan också uttydas på latin: "Christus Mansionem Benedicat" (Kristus välsigne detta hus).

Bön vid husvälsignelse:

Gud, vår himmelske Fader, Ledsaga alla, som går ut och in genom denna dörr med din välsignelse. Håll din skyddande hand över detta hem under hela det nya året. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen

 

Katolska nyheter från Biskopsämbetet

Senast nytt "Stiftets hemsida" "Evenemang, Pressrum, Recensioner, Reträtter, Stiftsnyheter och Vallfärder" länk

 

Uppdaterat på hemsidan: 2016-07-24

Uppdaterat påvens intentioner

Robert /Webbmaster Sankt Mikaels Församling